Romeinen 8:28

NBV

28En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.

SV

28En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.

KJV

28And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose.