Open de Bijbel

Romeinen 8:28
NBV 28 En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 28 En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 28 And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version