Open de Bijbel

Romeinen 8:21
NBV 21 omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 21 Op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 21 Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version