Romeinen 8:18

NBV

18Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.

SV

18Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.

KJV

18For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us.