Open de Bijbel

Romeinen 8:18
NBV 18 Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 18 Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 18 For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version