Romeinen 8:16

NBV

16De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.

SV

16Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.

KJV

16The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God: