Romeinen 8:16

SV

16Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.

KJV

16The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God:
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.