Open de Bijbel

Romeinen 8:14
NBV 14 Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 14 For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version