Romeinen 7:5

NBV

5Toen we ons nog lieten leiden door onze eigen wil, werd ons bestaan beheerst door zondige hartstochten die de wet in ons opriep en droeg het alleen vrucht voor de dood.

SV

5Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonden, die door de wet zijn, in onze leden, om den dood vruchten te dragen.

KJV

5For when we were in the flesh, the motions of sins, which were by the law, did work in our members to bring forth fruit unto death.