Gerelateerd aan Romeinen 7:4

Gerelateerd aan Romeinen 7:4

1 Petrus 2:24

Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.
Gerelateerd aan Romeinen 7:4

Jesaja 54:5

Want je maker neemt je tot vrouw, HEER van de hemelse machten is zijn naam. De Heilige van Israël zal je bevrijder zijn, men noemt hem God van de hele aarde.
Gerelateerd aan Romeinen 7:4

Galaten 5:22

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,
Gerelateerd aan Romeinen 7:4

Romeinen 8:2

De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood.
Gerelateerd aan Romeinen 7:4

Romeinen 7:6

We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd; we zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de Geest.
Gerelateerd aan Romeinen 7:4

Galaten 5:18

Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet.
Gerelateerd aan Romeinen 7:4

Galaten 2:19

Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd:
Gerelateerd aan Romeinen 7:4

Romeinen 6:22

Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven.
Gerelateerd aan Romeinen 7:4

Efeze 2:15

en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede
Gerelateerd aan Romeinen 7:4

Hosea 2:19

(2:21) Ik zal je voorgoed tot mijn vrouw maken, ik zal je hecht aan mij verbinden, door liefde en ontferming.
Gerelateerd aan Romeinen 7:4

Romeinen 6:14

De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade.
Gerelateerd aan Romeinen 7:4

Openbaring 19:7

Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven! Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar.
Gerelateerd aan Romeinen 7:4

Filippensen 1:11

vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God.
Gerelateerd aan Romeinen 7:4

Johannes 3:29

De bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde.
Gerelateerd aan Romeinen 7:4

Kolossensen 2:14

Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen.
Gerelateerd aan Romeinen 7:4

Psalmen 45:10

(45:11) Luister, dochter, zie en hoor, vergeet uw volk en het huis van uw vader.
Gerelateerd aan Romeinen 7:4

Kolossensen 1:10

Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien
Gerelateerd aan Romeinen 7:4

Kolossensen 1:22

maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen.
Gerelateerd aan Romeinen 7:4

Hebreeën 10:10

Op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd, door het offer van het lichaam van Jezus Christus.
Gerelateerd aan Romeinen 7:4

Mattheüs 26:26

Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’
1
2
Volgende