Open de Bijbel

Romeinen 7:24
NBV 24 Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 24 Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 24 O wretched man that I am! who shall deliver me from the body of this death?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version