Romeinen 7:24

SV

24Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?

KJV

24O wretched man that I am! who shall deliver me from the body of this death?
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.