Gerelateerd aan Romeinen 7:22

Gerelateerd aan Romeinen 7:22

Psalmen 1:2

maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.
Gerelateerd aan Romeinen 7:22

Psalmen 40:8

(40:9) Uw wil te doen, mijn God, verlang ik, diep in mij koester ik uw wet.
Gerelateerd aan Romeinen 7:22

Psalmen 119:35

Laat mij het pad gaan van uw geboden, dat is mij het liefst.
Gerelateerd aan Romeinen 7:22

Psalmen 119:47

Ik verheug mij in uw geboden, ik heb ze lief.
Gerelateerd aan Romeinen 7:22

2 Korinthe 4:16

Daarom verzaken wij onze plicht niet. Ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd.
Gerelateerd aan Romeinen 7:22

Efeze 3:16

Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest,
Gerelateerd aan Romeinen 7:22

Hebreeën 8:10

Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met het volk van Israël zal sluiten-spreekt de Heer: In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.
Gerelateerd aan Romeinen 7:22

Psalmen 119:92

Verheugde ik mij niet in uw wet, ik zou vergaan van ellende.
Gerelateerd aan Romeinen 7:22

Job 23:12

De geboden die hij voorschreef heb ik nageleefd, de woorden die hij sprak heb ik het meest van al gekoesterd.
Gerelateerd aan Romeinen 7:22

Psalmen 119:97

Hoe lief heb ik uw wet, heel de dag is hij in mijn gedachten.
Gerelateerd aan Romeinen 7:22

Psalmen 19:8

(19:9) De bevelen van de HEER zijn eenduidig: vreugde voor het hart. Het gebod van de HEER is helder: licht voor de ogen.
Gerelateerd aan Romeinen 7:22

Romeinen 8:7

Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat.
Gerelateerd aan Romeinen 7:22

1 Petrus 3:4

maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht.
Gerelateerd aan Romeinen 7:22

Psalmen 119:167

Ik houd mij aan uw richtlijnen, mijn ziel heeft ze innig lief.
Gerelateerd aan Romeinen 7:22

Psalmen 119:111

Uw richtlijnen zijn mijn eeuwig bezit, ze zijn de vreugde van mijn hart.
Gerelateerd aan Romeinen 7:22

Kolossensen 3:9

Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt
Gerelateerd aan Romeinen 7:22

Psalmen 119:174

Ik verlang ernaar dat u mij redt, HEER, uw wet verheugt mij.
Gerelateerd aan Romeinen 7:22

Psalmen 119:127

Maar ik, ik heb uw geboden lief, meer dan goud, dan zuiver goud.
Gerelateerd aan Romeinen 7:22

Psalmen 119:24

Uw richtlijnen verheugen mij, ze geven mij goede raad.
Gerelateerd aan Romeinen 7:22

Psalmen 119:113

Wankelmoedigen haat ik, maar uw wet heb ik lief.
1
2
Volgende