Romeinen 7:22

NBV

22Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God,

SV

22Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar den inwendigen mens;

KJV

22For I delight in the law of God after the inward man: