Open de Bijbel

Romeinen 7:12
NBV 12 Kortom, de wet zelf is heilig en de geboden zijn heilig, rechtvaardig en goed. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 12 Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 12 Wherefore the law is holy, and the commandment holy, and just, and good.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version