Open de Bijbel

Romeinen 6:8
NBV 8 Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 8 Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 8 Now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with him:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version