Open de Bijbel

Romeinen 6:23
NBV 23 Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 23 Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 23 For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version