Open de Bijbel

Romeinen 6:14
NBV 14 De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 14 Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 14 For sin shall not have dominion over you: for ye are not under the law, but under grace.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version