Open de Bijbel

Romeinen 6:11
NBV 11 Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 11 Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 11 Likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version