Romeinen 6:11

NBV

11Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God.

SV

11Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere.

KJV

11Likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord.