Open de Bijbel

Romeinen 5:9
NBV 9 Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 9 Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 9 Much more then, being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version