Romeinen 5:6

SV

6Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven.

KJV

6For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.