Open de Bijbel

Romeinen 5:4
NBV 4 volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 En de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 And patience, experience; and experience, hope:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version