Open de Bijbel

Romeinen 5:3
NBV 3 En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 3 En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende, dat de verdrukking lijdzaamheid werkt;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 3 And not only so, but we glory in tribulations also: knowing that tribulation worketh patience;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version