Open de Bijbel

Romeinen 5:2
NBV 2 Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 2 Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 2 By whom also we have access by faith into this grace wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version