Gerelateerd aan Romeinen 5:18

Gerelateerd aan Romeinen 5:18

Romeinen 5:12

Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd.
Gerelateerd aan Romeinen 5:18

Handelingen 13:39

wordt door hem geheel vrijgesproken, mits hij gelooft.
Gerelateerd aan Romeinen 5:18

1 Korinthe 15:22

Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt.
Gerelateerd aan Romeinen 5:18

Romeinen 5:19

Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.
Gerelateerd aan Romeinen 5:18

Romeinen 5:15

Maar de genade gaat zijn overtreding verre te boven. Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven, maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger.
Gerelateerd aan Romeinen 5:18

1 Timotheüs 2:4

die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen.
Gerelateerd aan Romeinen 5:18

Romeinen 4:25

hij die werd prijsgegeven om onze zonden en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging.
Gerelateerd aan Romeinen 5:18

Hebreeën 2:9

wel zien we dat Jezus-die voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst was opdat zijn dood door Gods genade iedereen ten goede zou komen-vanwege zijn lijden en dood nu met eer en luister gekroond is.
Gerelateerd aan Romeinen 5:18

1 Johannes 2:20

U echter bent gezalfd door de Heilige, u allen weet dat.
Gerelateerd aan Romeinen 5:18

Romeinen 3:19

Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt alleen tot degenen spreekt die aan de wet zijn onderworpen. Maar uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld schuldig voor God.
Gerelateerd aan Romeinen 5:18

Johannes 12:32

Wanneer ik van de aarde omhooggeheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen.’
Gerelateerd aan Romeinen 5:18

Johannes 1:7

Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven.
Gerelateerd aan Romeinen 5:18

Johannes 3:26

Ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: ‘Rabbi, de man die bij u aan de overkant van de Jordaan was, over wie u een getuigenis afgelegd hebt, is aan het dopen en iedereen gaat naar hem toe!’
Gerelateerd aan Romeinen 5:18

2 Petrus 1:1

Van Simeon Petrus, dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan allen die dankzij de rechtvaardigheid van onze God en van onze redder Jezus Christus hetzelfde kostbare geloof hebben ontvangen als wij.