Open de Bijbel

Romeinen 5:1
NBV1 Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV1 Therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version