Romeinen 5:1

NBV

1Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus.

SV

1Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus;

KJV

1Therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ: