Open de Bijbel

Romeinen 4:5
NBV 5 Maar iemand zonder verdienste, die echter vertrouwt op hem die de schuldige vrijspreekt, wordt vanwege zijn vertrouwen rechtvaardig verklaard. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 5 Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 5 But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version