Romeinen 4:5

NBV

5Maar iemand zonder verdienste, die echter vertrouwt op hem die de schuldige vrijspreekt, wordt vanwege zijn vertrouwen rechtvaardig verklaard.

SV

5Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.

KJV

5But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness.