Gerelateerd aan Romeinen 4:3

Gerelateerd aan Romeinen 4:3

Genesis 15:6

Abram vertrouwde op de HEER en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad.
Gerelateerd aan Romeinen 4:3

Jakobus 2:23

Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: 'Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem toegerekend als een rechtvaardige daad.' Hij wordt zelfs Gods vriend genoemd.
Gerelateerd aan Romeinen 4:3

Romeinen 4:9

Prijzen deze woorden een besneden of een onbesneden mens gelukkig? We zagen al dat Abrahams vertrouwen hem werd toegerekend als een daad van gerechtigheid.
Gerelateerd aan Romeinen 4:3

Romeinen 4:5

Maar iemand zonder verdienste, die echter vertrouwt op hem die de schuldige vrijspreekt, wordt vanwege zijn vertrouwen rechtvaardig verklaard.
Gerelateerd aan Romeinen 4:3

Galaten 3:6

Van Abraham wordt gezegd: 'Hij vertrouwde op God, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend.'
Gerelateerd aan Romeinen 4:3

Romeinen 4:11

De besnijdenis ontving hij later als een bezegeling en teken dat hij als onbesnedene rechtvaardig was omdat hij op God vertrouwde. Zo werd hij de vader van alle onbesnedenen die geloven, zodat ook zij als rechtvaardigen konden worden aangenomen.
Gerelateerd aan Romeinen 4:3

Psalmen 106:31

Het is hem toegerekend als een rechtvaardige daad, van geslacht op geslacht, tot in eeuwigheid.
Gerelateerd aan Romeinen 4:3

Romeinen 11:2

God heeft zijn volk, dat hij al van tevoren uitgekozen heeft, niet verstoten. Of weet u niet wat de Schrift over Elia zegt, hoe hij Israël bij God aanklaagt?
Gerelateerd aan Romeinen 4:3

Romeinen 4:22

en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend.
Gerelateerd aan Romeinen 4:3

Romeinen 10:11

Want de Schrift zegt: 'Wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit.'
Gerelateerd aan Romeinen 4:3

Romeinen 9:17

Zo zegt hij volgens de Schrift tegen de farao: 'Ik heb u alleen in leven gelaten om u mijn macht te tonen en om iedereen op aarde te laten weten wie ik ben.'
Gerelateerd aan Romeinen 4:3

Jesaja 8:20

ga dan alleen af op dit onderricht, op mijn getuigenis. Spreek uitsluitend volgens deze woorden, waartegen geen bezwering bestand is.
Gerelateerd aan Romeinen 4:3

Jakobus 4:5

Denk toch niet dat dit loze woorden zijn in de Schrift: 'Hij die ons het leven gaf, maakt er vurig aanspraak op;
Gerelateerd aan Romeinen 4:3

Markus 12:10

Hebt u deze schrifttekst dan niet gelezen: “De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden
Gerelateerd aan Romeinen 4:3

2 Petrus 1:20

Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat,