Open de Bijbel

Romeinen 4:3
NBV 3 want wat zegt de Schrift? 'Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend.' Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 3 Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 3 For what saith the scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version