Romeinen 4:25

SV

25Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.

KJV

25Who was delivered for our offences, and was raised again for our justification.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.