Open de Bijbel

Romeinen 4:24
NBV 24 maar ook voor ons, want ook wij zullen als rechtvaardigen worden aangenomen omdat we geloven in hem die Jezus, onze Heer, uit de dood heeft opgewekt: Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 24 Maar ook om onzentwil, welken het zal toegerekend worden, namelijk dengenen, die geloven in Hem, Die Jezus, onzen Heere, uit de doden opgewekt heeft;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 24 But for us also, to whom it shall be imputed, if we believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version