Open de Bijbel

Romeinen 4:15
NBV 15 De wet maakt namelijk alleen dat God straft, want zonder wet is er ook geen overtreding. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 15 Want de wet werkt toorn; want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 15 Because the law worketh wrath: for where no law is, there is no transgression.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version