Open de Bijbel

Romeinen 3:9
NBV 9 Wat betekent dit alles? Zijn we als Joden nu bevoordeeld? Niet in alle opzichten, want ik heb immers al heel duidelijk gemaakt dat allen, zowel de Joden als de andere volken, in de macht van de zonde zijn. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 9 Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet; want wij hebben te voren beschuldigd beiden Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde zijn;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 9 What then? are we better than they? No, in no wise: for we have before proved both Jews and Gentiles, that they are all under sin;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version