Open de Bijbel

Romeinen 3:28
NBV 28 Ik heb u er immers op gewezen dat een mens wordt vrijgesproken door te geloven, en niet door de wet na te leven. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 28 Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 28 Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version