Romeinen 3:23

NBV

23Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God;

SV

23Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;

KJV

23For all have sinned, and come short of the glory of God;