Open de Bijbel

Romeinen 3:23
NBV 23 Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 23 For all have sinned, and come short of the glory of God;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version