Open de Bijbel

Romeinen 3:20
NBV 20 Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 20 Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 20 Therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight: for by the law is the knowledge of sin.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version