Open de Bijbel

Romeinen 3:12
NBV 12 Allen hebben ze zich afgewend, heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het goede doet, er is er zelfs niet één. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 12 Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 12 They are all gone out of the way, they are together become unprofitable; there is none that doeth good, no, not one.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version