Open de Bijbel

Romeinen 3:11
NBV 11 er is geen mens verstandig, er is geen mens die God zoekt. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 11 Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 11 There is none that understandeth, there is none that seeketh after God.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version