Open de Bijbel

Romeinen 3:10
NBV 10 Zo staat er ook geschreven: 'Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 10 Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 10 As it is written, There is none righteous, no, not one:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version