Romeinen 3:1

NBV

1Wat hebben de Joden dan nog voor op anderen? Heeft het enig nut dat men besneden is?

SV

1Welk is dan het voordeel van den Jood? Of welk is de nuttigheid der besnijdenis?

KJV

1What advantage then hath the Jew? or what profit is there of circumcision?