Romeinen 2:24

SV

24Want de Naam van God wordt om uwentwil gelasterd onder de heidenen, gelijk geschreven is.

KJV

24For the name of God is blasphemed among the Gentiles through you, as it is written.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.