Open de Bijbel

Romeinen 16:3
NBV 3 Groet Prisca en Aquila, mijn medewerkers in de dienst aan Christus Jezus, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 3 Groet Priscilla en Aquila, mijn medewerkers in Christus Jezus;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 3 Greet Priscilla and Aquila my helpers in Christ Jesus:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version