Open de Bijbel

Romeinen 16:10
NBV 10 Groet Apelles, wiens trouw aan Christus beproefd is. Groet de huisgenoten van Aristobulus. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 10 Groet Apelles, die beproefd is in Christus. Groet hen, die van het huisgezin van Aristobulus zijn.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 10 Salute Apelles approved in Christ. Salute them which are of Aristobulus' household.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version