Open de Bijbel

Romeinen 16:1
NBV1 Ik beveel onze zuster Febe bij u aan, die in dienst staat van de gemeente in Kenchree├źn. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV1 En ik beveel u Febe, onze zuster, die een dienares is der Gemeente, die te Kenchreen is;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV1 I commend unto you Phebe our sister, which is a servant of the church which is at Cenchrea:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version