Romeinen 16:1

SV

1En ik beveel u Febe, onze zuster, die een dienares is der Gemeente, die te Kenchreen is;

KJV

1I commend unto you Phebe our sister, which is a servant of the church which is at Cenchrea:
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.