Open de Bijbel

Romeinen 15:7
NBV 7 Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 7 Daarom neemt elkander aan, gelijk ook Christus ons aangenomen heeft, tot de heerlijkheid Gods.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 7 Wherefore receive ye one another, as Christ also received us to the glory of God.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version