Romeinen 15:7

NBV

7Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard.

SV

7Daarom neemt elkander aan, gelijk ook Christus ons aangenomen heeft, tot de heerlijkheid Gods.

KJV

7Wherefore receive ye one another, as Christ also received us to the glory of God.