Open de Bijbel

Romeinen 15:4
NBV 4 Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 Want al wat te voren geschreven is, dat is tot onze lering te voren geschreven, opdat wij, door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften, hoop hebben zouden.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version