Romeinen 15:4

NBV

4Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen.

SV

4Want al wat te voren geschreven is, dat is tot onze lering te voren geschreven, opdat wij, door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften, hoop hebben zouden.

KJV

4For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope.