Open de Bijbel

Romeinen 15:33
NBV 33 De God van de vrede zij met u allen. Amen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 33 En de God des vredes zij met u allen. Amen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 33 Now the God of peace be with you all. Amen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version