Romeinen 15:33

SV

33En de God des vredes zij met u allen. Amen.

KJV

33Now the God of peace be with you all. Amen.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.