Open de Bijbel

Romeinen 15:3
NBV 3 Ook Christus zocht niet zijn eigen belang; integendeel, er staat geschreven: 'De smaad van wie u smaadt, is op mij neergekomen.' Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 3 Want ook Christus heeft Zichzelven niet behaagd, maar gelijk geschreven is: De smadingen dergenen, die U smaden, zijn op Mij gevallen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 3 For even Christ pleased not himself; but, as it is written, The reproaches of them that reproached thee fell on me.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version