Gerelateerd aan Romeinen 14

Gerelateerd aan Romeinen 14:1

Romeinen 15:1

Wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang dienen.
Gerelateerd aan Romeinen 14:1

Romeinen 15:7

Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard.
Gerelateerd aan Romeinen 14:1

1 Korinthe 9:22

Voor de zwakken ben ik zwak geworden om hen te winnen. Ik ben voor iedereen wel ¡ets geworden, om in elke situatie althans enkelen te redden.
Gerelateerd aan Romeinen 14:1

1 Korinthe 8:7

Maar niet iedereen bezit deze kennis. Sommigen van u zijn zo aan hun afgod gewend dat ze het offervlees nog altijd als een offer aan die afgod zien. Hierdoor wordt hun geweten, dat zwak is, bezwaard.
Gerelateerd aan Romeinen 14:1

1 Korinthe 3:1

Maar, broeders en zusters, ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke mensen. Ik sprak tot mensen van deze wereld, tot niet meer dan kinderen in het geloof in Christus.
Gerelateerd aan Romeinen 14:1

Romeinen 14:21

Vlees, wijn of iets anders waaraan uw broeder of zuster aanstoot neemt, kunt u beter laten staan.
Gerelateerd aan Romeinen 14:1

3 Johannes 1:8

Daarom horen wij zulke mensen gastvrij te ontvangen en zo mee te werken aan de verkondiging van de waarheid.
Gerelateerd aan Romeinen 14:1

Mattheüs 18:10

Waak ervoor ook maar een van deze geringen te verachten. Want ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader.
Gerelateerd aan Romeinen 14:1

Ezechiel 34:4

Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken, zieke dieren niet genezen, gewonde dieren niet verbonden, verjaagde dieren niet teruggehaald, verdwaalde dieren niet gezocht-jullie hebben de dieren hard en wreed behandeld.
Gerelateerd aan Romeinen 14:1

Jesaja 42:3

het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen.
Gerelateerd aan Romeinen 14:1

Jesaja 40:11

Als een herder weidt hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.
Gerelateerd aan Romeinen 14:1

Mattheüs 12:20

Het geknakte riet breekt hij niet af, noch dooft hij de kwijnende vlam, totdat het recht dankzij hem overwint.
Gerelateerd aan Romeinen 14:1

Mattheüs 18:5

En wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op.
Gerelateerd aan Romeinen 14:1

Jesaja 35:3

Geef kracht aan trillende handen, maak knikkende knieën sterk.
Gerelateerd aan Romeinen 14:1

Ezechiel 34:16

Ik zal naar verdwaalde dieren op zoek gaan, verjaagde dieren terughalen, gewonde dieren verbinden, zieke dieren gezond maken-maar de vette en sterke dieren zal ik doden. Ik zal ze weiden zoals het moet.
Gerelateerd aan Romeinen 14:1

Lukas 17:2

Het zou beter voor hem zijn als hij met een molensteen om zijn hals in zee werd geworpen dan dat hij ook maar een van deze geringen ten val zou brengen.
Gerelateerd aan Romeinen 14:1

Job 4:3

Velen stond je bij met raad en daad en wie de moed ontzonk, heb je gesterkt.
Gerelateerd aan Romeinen 14:1

Mattheüs 10:40

Wie jullie ontvangt ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt hem die mij gezonden heeft.
Gerelateerd aan Romeinen 14:1

Romeinen 4:19

En zijn geloof verzwakte niet toen hij, ongeveer honderd jaar oud, besefte dat zijn krachten hem hadden verlaten en Sara niet langer vruchtbaar was.
Gerelateerd aan Romeinen 14:1

2 Johannes 1:10

Als er iemand bij u komt die deze leer niet uitdraagt, ontvang hem dan niet in uw huis en groet hem niet,
1
2
3
4
5
6
7
Volgende