Romeinen 14:5

NBV

5De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag, voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen.

SV

5De een acht wel den enen dag boven den anderen dag; maar de ander acht al de dagen gelijk. Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd.

KJV

5One man esteemeth one day above another: another esteemeth every day alike. Let every man be fully persuaded in his own mind.