Open de Bijbel

Romeinen 14:23
NBV 23 maar wie twijfelt of hij alles mag eten, is op het moment dat hij alles eet al veroordeeld. Want het komt niet voort uit geloof, en alles wat niet uit geloof voortkomt is zondig. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 23 Maar die twijfelt, indien hij eet, is veroordeeld, omdat hij niet uit het geloof eet. En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 23 And he that doubteth is damned if he eat, because he eateth not of faith: for whatsoever is not of faith is sin.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version