Open de Bijbel

Romeinen 14:22
NBV 22 Uw overtuiging is een aangelegenheid tussen u en God. Gelukkig is wie zich niet schuldig voelt over zijn overtuiging, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 22 Hebt gij geloof? hebt dat bij uzelven voor God. Zalig is hij, die zichzelven niet oordeelt in hetgeen hij voor goed houdt.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 22 Hast thou faith? have it to thyself before God. Happy is he that condemneth not himself in that thing which he alloweth.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version