Romeinen 13:8

NBV

8Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld.

SV

8Zijt niemand iets schuldig, dan elkander lief te hebben; want die den ander liefheeft, die heeft de wet vervuld.

KJV

8Owe no man any thing, but to love one another: for he that loveth another hath fulfilled the law.