Romeinen 13:14

NBV

14Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt.

SV

14Maar doet aan den Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden.

KJV

14But put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh, to fulfil the lusts thereof.